درمان سرا

🍂 مراقبت از مو

این بخش شامل روش هایی برای مراقبت از مو، درمان ریزش مو، انواع ماسک های مفید برای مو، پیشگیری از ریزش مو و تقویت مو می باشد.

مواد غذایی مفید برای رفع سفیدی مو

مواد غذایی مفید برای رفع سفیدی مو

برخی مواد غذایی می توانند به رفع سفیدی مو و جلوگیری از ریزش مو کمک زیادی کنند و می توانند باعث تامین ویتامین ها و مواد معدنی مورد نیاز مو شوند.