مجله درمان سرا

خواص درمانی گیاه جنگلی غافث

خواص درمانی گیاه جنگلی غافث
گیاهی است پایا، به ارتفاع 30 تا 60 سانتیمتر و دارای ساقه ای راست و پوشیده از کرک که در جنگل ها، نواحی سایه دار، چمنزارها و غیره می روید.

گیاهی است پایا، به ارتفاع 30 تا 60 سانتیمتر و دارای ساقه ای راست و پوشیده از کرک که در جنگل ها، نواحی سایه دار، چمنزارها و غیره می روید. برگ های آن شامل 7 تا 9 برگچه بزرگ و دندانه دار است و در فواصل آن برگچه های کوچک و نامنظم دیده می شود. گلهایی به رنگ زرد مایل به نارنجی و مجتمع به صورت سنبله دراز در قسمت انتهایی ساقه دارد. از مشخصات آن این است که میوه آن به علت دارا بودن قلاب های کوچک و فراوان به آسانی به پوست و پشم حیوانات می چسبد.

قابض - قاعده آور - التيام زخم - درمان بي‌اختياري ادرار - نفخ شكم - ضعف معده - سنگ كليه - بيماري كبدي - يرقان - ترشح صفرا - بازشدن صدا - استسقاء - بازشدن دمل - داءالثعلب - آب آوردن انساج - اسهال - رفع حالات خستگي - تقويت حافظه - آب مرواريد - جرب - واريس - سل - ضد كرم - تقويت قلب و...* بهترين نوع غافث آن است كه در كوه‌هاي اطراف شيراز مي‌رويد.


* نام‌هاي ديگر آن: دواي جگر، غافت، جگردارو، مشكانيه، طرهامال، تريامان، اوفاطريون، علف گلودرد، اوباطريوس، تيغ‌بدبو، اكرسومنه، شوكه منتنه، قاصيص اوتي، قيزل پيراق و قزل پاپراق مي‌باشد.

1. طبع آن گرم و خشك است.
2. برگ اين گياه قابض مي‌باشد.
3. قاعده‌آور و ترشحات زنانه: 5 گرم از اين گياه را در 200 سي‌سي آب‌جوش 10 دقيقه دم‌كرده روزي 3 فنجان بنوشند و يا از شياف اين گياه استفاده كنند.
4. ضدكرم مي‌باشد 5 گرم در 200 سي‌سي آب‌جوش 10 دقيقه دم‌كرده يك فنجان شب و يك فنجان هم صبح ناشتا بنوشند.
5. براي التيام زخم‌ها 100 گرم در يك ليتر آب 5 دقيقه جوشانده يك ساعت دم‌كرده زخم‌ها را بشويند.
6. براي جلوگيري از خونريزي و خونروي از دمكرده اين گياه روزي 3 فنجان بنوشند.
7. براي درمان خون در ادرار 5 گرم از اين گياه را در 200 سي‌سي آب‌جوش 10 دقيقه دم‌كرده روزي 3 فنجان بنوشند.
8. براي درمان بي‌اختياري ادرار 5 گرم غافث را در 200 سي‌سي آب‌جوش دم‌كرده يك فنجان عصر و يك فنجان شب بنوشند.
9. براي درمان نفخ شكم و ضعف معده 6 گرم غافث را در 300 سي‌سي آب‌جوش دم‌كرده نيم ساعت بعد از غذا يك فنجان بنوشند.
10. براي درمان سنگ كليه 6 گرم غافث را در 300 سي‌سي آب‌جوش دم‌كرده روزي 3 فنجان بنوشند.
11. براي درمان بيماري كبدي مانند قولنج كبد از دمكرده اين گياه روزي 3 فنجان بنوشند.
12. براي درمان يرقان 5 گرم در 200 سي‌سي آب‌جوش دم‌كرده صبح و عصر يك فنجان به مدت 14 روز بنوشند.
13. براي نارسايي ترشح صفرا و دفع سنگ‌هاي صفراوي از جوشانده اين گياه مصرف گردد.
14. براي از بين بردن ورم لوزتين، ورم مخاط گلو و بازشدن صدا با جوشانده اين گياه غرغره شود.
15. جهت رفع استسقاء 5 گرم برگ سرشاخه‌هاي اين گياه را در 200 سي‌سي آب‌جوش دم‌كرده بنوشند.
16. جهت بازشدن دمل‌ها ضماد اين گياه را همراه با پيه بز استفاده مي‌كنند.
17. جهت معالجه داءالثعلب با دمكرده غافث و افسنتين بشويند.
18. جهت درمان آب آوردن انساج 5 گرم از اين گياه را در 200 سي‌سي آب جوش دم‌كرده روزي يك فنجان بنوشند.
19. جهت درمان آب آوردن مرواريد با دمكرده اين گياه چشم را بشويند.
20. جهت تقويت حافظه از دمكرده اين گياه استفاده مي‌گردد.
21. براي رفع حالات خستگي از دمكرده اين گياه روزي 3 فنجان بنوشند.
22. جهت درمان اسهال 5 گرم غافث را در 200 سي‌سي آب جوشانده روزي 3 فنجان بنوشند.
23. جهت درمان پيچ‌خوردگي عضلات و دررفتگي‌ها 100 گرم از اين گياه را در يك ليتر آب جوشانده تا به يك سوم برسد سپس صاف نموده ماساژ دهند.
24. جهت درمان بيماري جرب عصاره اين گياه را گرفته به نسبت مساوي سركه اضافه نموده كمي نمك داخل آن ريخته سپس پارچه‌اي را خيس نموده روي جرب مي‌گذارند.
25. جهت درمان زخم‌هاي واريس 200 گرم برگ‌هاي خشك اين گياه را در 2 ليتر آب 5 دقيقه جوشانده يك ساعت دم‌كرده زخم‌ها را پانسمان كنند.
26. شيرافزا مي‌باشد.
27. دمكرده ريشه اين گياه براي درمان سل مفيد است.
28. دمكرده اين گياه افزايش دهنده رشد گلبول‌هاي قرمز است.
29. دمكرده اين گياه ضد كرم مي‌باشد.
30. جهت تقويت قلب مؤثر مي‌باشد.

سلب مسئولیت :مطالب و مقالات صرفا جنبه آموزشی دارد و برای استفاده از آن لازم است با پزشک مربوطه مشورت کنید.