مجله درمان سرا

فرصت وزارت رفاه برای پاسخ به استعلام بیمه سلامت

فرصت وزارت رفاه برای پاسخ به استعلام بیمه سلامت
بر اساس آیین نامه اجرایی پوشش اجباری بیمه سلامت و ارزیابی وسع، وزارت رفاه باید ظرف مدت یک ماه، استعلام سازمان بیمه سلامت برای پوشش بیمه‌ای افراد را پاسخ دهد.

معاون خدمات بیمه ای سازمان بیمه سلامت گفت: بر اساس آیین نامه اجرایی پوشش اجباری بیمه سلامت و ارزیابی وسع، وزارت رفاه باید ظرف مدت یک ماه، استعلام سازمان بیمه سلامت برای پوشش بیمه ای افراد را پاسخ دهد.

به گزارش ایسنا، دکتر کوروش فرزین با اشاره به طرح تحول سلامت و اهداف در نظر گرفته شده در قالب آن برای استفاده صحیح از یارانه دولت برای محرومان، گفت: بر این اساس کسانی که فاقد پوشش بیمه ای هستند می توانند از طریق سایت سازمان بیمه سلامت برای پوشش بیمه ای خود اقدام کنند. در این سایت، فرد وارد صفحه ای می شود که اگر توانایی پرداخت حق بیمه را داشته باشد به صفحه پرداخت هدایت می شود و در غیر این صورت به صفحه ای برای ثبت اطلاعات خانوار هدایت می شود تا پس از آن، استعلام ارزیابی وسع برای وزارت رفاه ارسال شود.

فرزین ادامه داد: امسال معاونت فنی سازمان بسیار پر کار بود. پروژه های الکترونیکی مثل نسخه الکترونیکی و رسیدگی الکترونیکی به استاد بستری در کشور در حال پیشرفت است و بیمارستان ها همکاری خوبی در این زمینه دارند.

معاون سازمان بیمه سلامت گفت: نظام ارجاع الکترونیکی نیز برای جمعیت بیمه شدگان روستایی در حال حاضر بسیار اهمیت دارد و اگر دفاتر خدمات روستایی به دو تیپ تبدیل شوند، باید نظام ارجاع الکترونیکی در روستاها نیز اجرایی شود.

بنابر اعلام روابط عمومی سازمان بیمه سلامت، وی درباره بیمه شدگان کمیته امداد امام خمینی (ره) نیز اظهار داشت: فقط خدمات بیمه پایه با رعایت نظام ارجاع به این بیمه شدگان ارائه می شود و بیمه مکمل آنها اعمال نمی شود. البته این بیمه شدگان تمام خدمات بیمه پایه را در مراکز طرف قرارداد سازمان بیمه سلامت می توانند دریافت کنند.

سلب مسئولیت :مطالب و مقالات صرفا جنبه آموزشی دارد و برای استفاده از آن لازم است با پزشک مربوطه مشورت کنید.