مجله درمان سرا

صادر نشدن مجوز واردات چسب زخم

صادر نشدن مجوز واردات چسب زخم
سلیمانی فرد کارشناس ملزومات بیمارستانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پیرو خبر منتشر شده درباره واردات بی رویه چسب زخم گفت: چسب زخم تولید داخل دارد و نیازی به واردات نیست

به گزارش روز یکشنبه وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، فهیمه سلیمانی فرد کارشناس ملزومات بیمارستانی اداره ملزومات پزشکی گفت: پیرو خبر منتشر شده درباره واردات بی رویه چسب زخم، اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی به عنوان متولی صدور مجوز و پروانه تولید این وسیله اعلام می کند که مجوز واردات برای این کالا صادر نشده است.

وی افزود: حتی این کالا در سامانه ثبت این اداره کل ثبت نشده است و در قسمت استعلام، فهرست تجهیزات و ملزومات پزشکی ثبت شده، مشخص است.

این کارشناس ملزومات بیمارستانی ادامه داد: طی چند سال اخیر با توجه به این که چسب زخم تولید داخل دارد و پاسخگوی نیاز داخلی نیز هست، هیچگونه مجوزی برای واردات این کالا صادر نشده است.

سلیمانی ادامه داد: درباره چسب زخم هایی که قبلا وارد شده، اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی به نهادهای نظارتی ذیربط گزارش داده و از طریق این نهادها موضوع در حال بررسی و پیگیری است.

منبع: ایرنا

سلب مسئولیت :مطالب و مقالات صرفا جنبه آموزشی دارد و برای استفاده از آن لازم است با پزشک مربوطه مشورت کنید.