مجله درمان سرا

ساخت لنز چشمی با قابلیت زوم

ساخت لنز چشمی با قابلیت زوم
دانشمندان توانسته اند که لنزی را اختراع کنند که با 2 بار پلک زدن میتواند زوم کند تا فردی که از این لنز استفاده میکند بتواند اجسام را با جزئیات بیشتری مشاهده کند

دانشمندان لنزهای تماسی توسعه داده اند که با چشم کاربران کنترل می شود و با دو بار پلک زدن می توان قابلیت زوم کردن آن را فعال کرد و اجسام را با جزیئات مشاهده کرد.

 

ساخت چنین لنزی آیا ممکن است؟

دانشمندان ابتدا سیگنال های الکترواکولوگرافی را در هر حالت حرکت چشم ثبت کردند. دانشمندان این سیگنال ها را هنگامی که افراد به بالا، پایین، راست، چپ نگاه می کردند و یک یا دو بار پلک می زدند، اندازه گیری کردند و سپس یک لنز "بیومیمتیک" نرم را ایجاد کردند که به طور مستقیم به آن امواج الکتریکی پاسخ می داد. لنز ایجاد شده قادر بود فاصله کانونی خود را بسته به سیگنال های تولید شده تغییر دهد. در نهایت دانشمندان دریافتند قابلیت زوم کردن لنز توسعه یافته با دو بار پلک زدن فعال می شود.

 الکترواکولوگرافی(EOG) یک تکنیک برای اندازه گیری پتانسیل پایدار قرنیه-شبکیه ای است که بین قسمت جلویی و پشت چشم انسان وجود دارد.

سیگنال حاصل الکترواکولوگرافی نامیده می شود. کاربردهای اولیه در تشخیص های چشم پزشکی و در ضبط حرکات چشم می باشند. برای اندازه گیری حرکات چشم، جفت الکترودها معمولاً در بالا و پایین چشم یا به سمت چپ و راست چشم قرار می گیرند. اگر چشم از سمت مرکز به سمت یکی از دو الکترود حرکت کند، این الکترود سمت مثبت شبکیه را می بیند و الکترود مخالف سمت منفی شبکیه را می بیند. در نتیجه، اختلاف پتانسیلی بین الکترودها به وجود می آید.

محققان معتقدند این نوآوری می تواند در پروتزهای بصری، عینک های طبی و ربات ها استفاده شود.

سلب مسئولیت :مطالب و مقالات صرفا جنبه آموزشی دارد و برای استفاده از آن لازم است با پزشک مربوطه مشورت کنید.