مجله درمان سرا

سود بردن از پرونده الکترونیک سلامت

سود بردن از پرونده الکترونیک سلامت
معاون کل وزارت بهداشت گفت: پرونده الکترونیک سلامت را می‌توان در سطوح مختلف بررسی کرد

دکتر ایرج حریرچی در یک گفتگوی زنده رادیویی درباره پرونده الکترونیک سلامت اظهار کرد: پرونده الکترونیک سلامت را می توان در سطوح مختلف بررسی کرد؛ براساس این سطوح، در سطح نخست، مردم و آحاد جامعه هستند که می خواهند از وضعیت خودشان اطلاع پیدا کنند و حتی در ایجاد اطلاعات مشارکت داشته باشند.

وی افزود: در سطح دوم، ارائه کنندگان خدمت مثل بهورزان، پزشکان خانواده تا پزشکان متخصص و فوق تخصص و ارائه کنندگان خدمات بیمارستانی و آزمایشگاهی قرار دارند که با رعایت محرمانگی می توانند جهت ارتقای سلامت مردم به اطلاعات دسترسی داشته باشند.

معاون کل وزارت بهداشت تصریح کرد: قسمت بعدی، استفاده کنندگان از پرونده الکترونیک سلامت، بیمه ها و پرداخت کنندگان هستند که باید سیاستهای لازم را برای برنامه ریزیها استخراج کنند و در نهایت، تمام سیاستگذارن کلان هستند که باید به کل اطلاعات دسترسی داشته باشند و در چند روز آینده خبرهای خوبی در این مورد خواهیم داشت.

حریرچی در پاسخ به سؤالی در مورد هزینه های طرح تحول سلامت گفت: هزینه های طرح تحول سلامت به جز سال های 93 و 94 با توجه به مشکلات مالی که برای کشور پیش آمد، دچار مضیقه شد اما همانطور که وزیر بهداشت گفت، حمایت مالی از بیماران و عدم ارجاع آنها به خارج از بیمارستان و تامین پزشکان متخصص برای مناطق محروم با توجه به تعهد دولت و مجلس انجام خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: هنگامی که تورم در جامعه ایجاد شود، خانوارها قسمت عمده هزینه ها را به موارد بسیار ضروری، مثل خوراک اختصاص می دهند و از مواردی چون فرهنگ بهداشت و آموزش می کاهند؛ ما ملکف هستیم به مواردی که برای درمان بیماریها است، بیشتر توجه کنیم.

معاون کل وزارت بهداشت یادآور شد: در سال 91 که تورم شدیدی داشتیم و در چند سال منتهی به طرح تحول سلامت، پرداختی از جیب مردم 54 تا 58 درصد بود که در حال حاضر به 35 درصد رسیده است و ما اجازه نمی دهیم که این میزان، افزایش پیدا کند و مکلف هستیم حتی به میزان 5 درصد آن را کاهش دهیم

سلب مسئولیت :مطالب و مقالات صرفا جنبه آموزشی دارد و برای استفاده از آن لازم است با پزشک مربوطه مشورت کنید.