مجله درمان سرا

آنلاین شدن پرونده الکترونیک سلامت

آنلاین شدن پرونده الکترونیک سلامت
نباید تصور شود که پرونده الکترونیک سلامت، پزشکی خانواده و سیستم ارجاع باید همزمان مستقر و اجرایی شوند، بلکه استقرار پرونده الکترونیک سلامت، زمینه اجرای دو برنامه دیگر را مهیا می‌کند

سعید نمکی، روز شنبه در پنجمین جلسه شورای سیاستگذاری نظام سلامت الکترونیک، با تاکید بر اینکه در حال حاضر، استقرار پرونده الکترونیک سلامت، سیستم ارجاع و پزشکی خانواده در سطح کشور، از اولویت های وزارت بهداشت محسوب می شود، اظهار کرد: نباید تصور شود که پرونده الکترونیک سلامت، پزشکی خانواده و سیستم ارجاع باید همزمان مستقر و اجرایی شوند، بلکه استقرار پرونده الکترونیک سلامت، زمینه اجرای دو برنامه دیگر را مهیا می کند. بنابراین با استقرار این برنامه در سطح کشور، می توان شاهد استقرار نظام ارجاع و پزشکی خانواده نیز بود.

وی افزود: چالمرز جانسون، یکی از نظریه پردازان برجسته مبحث توسعه است که با تحقیق و مطالعه در کشورهای جنوب شرق آسیا، برای اولین در سال ۱۹۷۶، اصطلاح دولت های توسعه گرا را مطرح کرد. به گفته وی، اولین راز موفقیت کشورهای جنوب شرق آسیا در ایجاد توسعه این است که به سمت شفاف سازی پیش رفتند، یعنی در این کشورها، داده ها به صورت شفاف ثبت و داشبوردهای مشخص و به روزی برای مدیران تصمیم گیرنده ایجاد شد.

نمکی خاطرنشان کرد: سال ها قبل، زمانی که معاون بهداشت وزارت بهداشت بودم، در جلسه ای مشترک با رئیس مرکز آمار ایران، به اختلاف برخوردیم؛ چراکه آمار ثبت شده مرگ و میر در وزارت بهداشت بیشتر از آمار مرکز آمار کشور اعلام شده بود و تمامی دستگاه های بین المللی نیز آمار مرکز آمار را مبنا قرار داده بودند و این موضوع به دلیل این بود که ما بر اساس زیج حیات آمار را ثبت کرده بودیم و آنها بر مبنای شناسنامه های ابطال شده آمار مرگ و میر را ثبت می کردند.

وزیر بهداشت، استقرار دولت الکترونیک سلامت را یکی از افتخارات وزارت بهداشت برشمرد و گفت: با استقرار پرونده الکترونیک سلامت از خرداد ۹۸، تمامی رویدادهای حوزه سلامت کشور ثبت خواهد شد. همچنین، آنلاین شدن پرونده الکترونیک سلامت نیز از جمله اقدامات و برنامه های آتی وزارت بهداشت است.

سلب مسئولیت :مطالب و مقالات صرفا جنبه آموزشی دارد و برای استفاده از آن لازم است با پزشک مربوطه مشورت کنید.