مجله درمان سرا

زمان خوردن غذا به بزرگ شدن شکم ارتباط دارد؟

زمان خوردن غذا به بزرگ شدن شکم ارتباط دارد؟
افزایش وزن و بیماری‌هایی مانند دیابت و بیماری قلبی، به طور مستقیم با مقدار و نوع غذایی که مصرف می‌کنیم، مرتبط است، اما از شواهد این طور بر می‌آید که زمان‌بندی خوردن مواد غذایی نیز اهمیت زیادی دارد

افزایش وزن و بیماری هایی مانند دیابت و بیماری قلبی، به طور مستقیم با مقدار و نوع غذایی که مصرف می کنیم، مرتبط است، اما از شواهد این طور بر می آید که زمان بندی خوردن مواد غذایی نیز اهمیت زیادی دارد. به عبارتی هم مقدار خوردن و هم زمان آن مهم است.

پزشکان چین باستان باور داشتند که انرژی به صورت موازی با حرکت خورشید پیرامون بدن جریان می یابد و وعده های غذایی ما باید بر همین مبنا زمان بندی شوند:

۷ تا ۹ صبح، زمان شکم بود، وقتی که بزرگ ترین وعدۀ روزانه باید مصرف شود. آنان باور داشتند که شام، باید سبک باشد و بین ساعت ۵ تا ۷ بعد از ظهر صرف شود یعنی زمانی که عملکرد کلیه مسلط می شود.

یافته ها نشان می دهد اغلب برنامه های کاهش وزن، حول کاهش کلی کالری مصرفی تنظیم شده اند؛ اما آیا زمان بندی نیز به نوبۀ خود بر فواید حاصل موثر است؟ وقتی زنان چاق و دچار اضافه وزن، به مدت سه ماه رژیم کاهش وزن را در پیش گرفتند، آن هایی که اغلب کالری خود را درصبحانه میل می کردند، دو و نیم برابر آن هایی که صبحانه ای سبک داشتند، اما اغلب کالری هایشان را در وقت شام صرف می کردند، وزن کم کردند؛ با این که همگی در کل به میزان یکسان کالری مصرف می کردند.

سلب مسئولیت :مطالب و مقالات صرفا جنبه آموزشی دارد و برای استفاده از آن لازم است با پزشک مربوطه مشورت کنید.