مجله درمان سرا

کشف روشی برای تبدیل هر نوع خون اهدایی به عمومی

کشف روشی برای تبدیل هر نوع خون اهدایی به عمومی
صلیب سرخ آمریکا برای کمک به تمام بیمارانی که به خون نیاز داشتند، به‌اندازه‌ی کافی خون دریافت نکرده بود.پژوهشگران برای حل این بحران توانستند گروه‌های خونی مختلف را به گروه خونی عمومی تبدیل کنند.

در ماه جولای، صلیب سرخ آمریکا کمبود فوری خون را اعلام کرد؛ این سازمان برای کمک به تمام بیمارانی که به خون نیاز داشتند، به اندازه ی کافی خون دریافت نکرده بود. اکنون پژوهشگران دانشگاه بریتیش کلمبیا راهی برای مقابله با این مشکل پیدا کرده اند، حتی اگر مردم خون بیشتری ندهند: تبدیل یک نوع خون با مصرف کمتر به نوعی که هر کسی بتواند آن را دریافت کند. پژوهشگران نتایج این مطالعه را در نشست انجمن شیمی آمریکا ارائه دادند.

تفاوت گروه های خونی مختلف به علت قند های متفاوتی است که روی سطح سلول های قرمز آن ها وجود دارد. گروه خونی نوع A، یک نوع قند دارد و گروه خونی B. دارای قند نوع دیگری است؛ گروه خونی AB هر دو قند را دارا است و گروه خونی O. هیچ قندی ندارد. فردی که دارای گروه خونی A. است، هیچگاه نمی تواند از گروه خونی B.، خونی دریافت کند، زیرا به علت تفاوت در نوع قند آن ها، سیستم پذیرنده، خون جدید را رد خواهد کرد. از آن جا که گروه خونی O. هیچ قندی ندارد، هر فردی می تواند آن را دریافت کند، این گروه خونی به عنوان گروه خونی عمومی پذیرفته می شود و بنابراین بسیار مطلوب است.

در گذشته پژوهشگران فهمیده بودند که آنزیم های خاصی (مولکول هایی که موجب واکنش های شیمیایی می شوند) می توانند قندها را از سطح سلول های خونی گروه های خونی A، B و AB حذف کنند و آن ها را به نوع مطلوب تر O تبدیل کنند. اگرچه همانطور که خود پژوهشگران اذعان دارند، آن ها آنزیمی را که در این زمینه موثر و تجاری باشد، کشف نکرده بودند. آن ها به دنبال یافتن چنین آنزیمی به روده ی انسان روی آوردند. پژوهشگران از قبل می دانستند که پوشش مجرای گوارشی، قندهایی نظیر قندهای موجود روی سطح سلول های خونی دارد و اینکه آنزیم های باکتریایی موجود در مجرای گوارشی انسان می توانند آن قندها را از جدار پوششی روده جدا کنند.

پژوهشگران با استفاده از این دانش، قادر به جداسازی آنزیمی شدند که می تواند قندها را از گروه های خونی A و B جدا کند؛ با این روش این آنزیم ها می توانند بسیار کارآمدتر از هر آنزیم شناخته شده ی دیگری، یک گروه خونی را به گروه خونی O تبدیل کنند. در حال حاضر پژوهشگران در حال بررسی مجدد یافته های خود هستند. گام بعدی آزمایش این آنزیم در شرایط بالینی است: آیا فرایند تبدیل، پیامدهای ناخواسته ای هم به دنبال خواهد داشت یا نه؟ انجام این آزمایش ها نیاز به زمان دارد اما پژوهشگران بر این باورند که این آنزیم موجب خواهد شد که در آینده هر کس نیاز به خون داشته باشد، بتواند به راحتی آن را دریافت کند.

سلب مسئولیت :مطالب و مقالات صرفا جنبه آموزشی دارد و برای استفاده از آن لازم است با پزشک مربوطه مشورت کنید.