مجله درمان سرا

همه چیز درباره بیلیچینگ

همه چیز درباره بیلیچینگ
دندانهایی که به دلیل درمان ریشه تیره شده اند به روشهای یاد شده سفید نمی شود . برای سفید سازی این دندانها ،باید تاج دندان را سوراخ کند وداروی بیلیچینگ را داخل دندان قرار دهد یا دندان روکش شود .

دندانهایی که به دلیل انجام درمان ریشه تیره شده اند
البته دندانهایی که به دلیل درمان ریشه (عصب کشی یا روت کانال ) تیره شده اند به روشهای یاد شده سفید نمی شود . برای سفید سازی این دندانها ، دندانپزشک یا باید تاج دندان را سوراخ کند وداروی بیلیچینگ را داخل دندان قرار دهد یا دندان روکش شود .

عوارض جانبی
اگر سفید سازی دندانها توسط دندانپزشک ماهر وبا تکنیک درست انجام شود . معمولا عوارض جانبی خاص وجود ندارد . عوارض جانبی سفید سازی دندانها معمولا حساس شدن موقتی دندان به محرکهایی مانند سرماست که بعد از مدتی خود به خود بطرف می شود . درمورد لثه ها هم گاه حساسیت به داروی سفید سازی گزارش شده که با قطع عمل بیلیچینگ یا پوشاندن دندان توسط دندانپزشک به کلی قابل اجتناب ودرمان است.

دوام بیلیچینگ
معمولا مدت دوام بیلیچینگ حدود سه سال تخمین زده می شود اما مسلم است که هیچ کس نمی تواند تضمین بدهد این عدد قطعی است .درافرادی که بهداشت دندانی مناسبی ندارند یا از مواد رنگی وقندی زیاد استفاده می کنند این مدت کاهش می یابد .درافرادی که از مصرف دخانیات خودداری می کنند ،مواد رنگی مانند نوشابه های سفید وزرد ،چای وقهوه را کم می نوشند وروزانه دوبار مسواک می زنند ویک بار نخ دندان استفاده می کنند ،مدت سفید ماندن دندانها افزایش می یابد .

سفید سازی دندانهایی که با بیلیچینگ سفید می شوند
برای دندانهای پوسیده ،شکسته ،ترک خورده یا تیره شده به علت فلوروزیس یا مصرف انتی بیوتیکها ودندانهای سیاه شده به علت درمان ریشه ،درمانهای مختلفی وجوددارد . درمورد دندانهای پوسیده اول باید دندان درمان شود . درمورد تمام دندانها ی دیگر روکشهای کامپوزیتی یا روکشهای پرسنلی(بنا به بودجه بیماروتجویز دندانپزشک ) پیشنهاد اصلی است .

ایا دندانهای روکش شده هم سفید می شوند؟
ترمیمهای دندانها وروکشهای دندانی شاید دردرمان بیلیچینگ قدری تمیز شوند وسفید به نظر بیایند اما موادبیلیچینگ روی روکشها وترمیمها اثری بسیار کم دارند .

دندانهای خاکستری
رنگ دندان برخی از آدمها خاکستری است ،بهتر است این افراد دندانهایشان را بیلیچینگ نکنند زیرا که رنگ دندانهایشان شبیه سنگ مرمر می شود که اصلا رنگ خوبی نیست .

سلب مسئولیت :مطالب و مقالات صرفا جنبه آموزشی دارد و برای استفاده از آن لازم است با پزشک مربوطه مشورت کنید.