مجله درمان سرا

افزایش رضایت شغلی پرستاران به چه عواملی بستگی دارد

افزایش رضایت شغلی پرستاران به چه عواملی بستگی دارد
نیروی انسانی کارآمد، شاخص عمدۀ برتری یک سازمان نسبت به سازمان­های دیگر است، چرا که نیروی انسانی مهم‌ترین منبع هر سازمانی است.

براساس نتایج پژوهشی که توسط محققین کشورمان انجام شده است، داشتن شخصیتی پویا و ایجاد شبکۀ ارتباطی در محیط کار، خشنودی شغلی را برای پرستاران <nurses>به همراه دارد.

نیروی انسانی کارآمد، شاخص عمدۀ برتری یک سازمان نسبت به سازمان­های دیگر است، چرا که نیروی انسانی مهم‌ترین منبع هر سازمانی است. کارکنان متخصص، وفادار، سازگار با ارزشها و اهداف سازمانی، با انگیزۀ قوی، متمایل و متعهد به حفظ و ادامۀ عضویت سازمانی، از نیازهای اصلی و بسیار ضروری هر سازمانی هستند. سازمان­‌ها به کارکنانی نیاز دارند که فراتر از شرح وظایف مقرر و معمول خود به کار و فعالیت بپردازند. چنین نیرویی در هر اداره و سازمانی، باعث افزایش چشمگیر عملکرد سازمان، نشاط روحی کارکنان و تجلی بهتر اهداف متعالی آن سازمان و نیز دستیابی بهتر به اهداف فردی خواهد شد.


پرستاری از مشاغلی است که فرد ساعت‌­های زیادی را با افراد گیرندۀ خدمات می­‌گذراند. پرستاران رابطۀ نزدیک‌تری با بیماران دارند و این رابطه، به تخلیۀ ذخایر عاطفی پرستار منجر شده و موجب کاهش عملکرد مطلوب و در نتیجه نارضایتی او می­‌شود. نارضایتی ایجادشده در پرستاران در نهایت می­‌تواند به مشکلات شایعی مثل فرسودگی شغلی و اختلال خواب منجر شود. از این‌ رو پرستاران نیاز به ایجاد شبکۀ ارتباطی برای به­روز کردن اطلاعات کاری و تأمین حمایت عاطفی دارند تا وظیفۀ خود را به نحو احسن انجام دهند.

در این راستا، پژوهشگرانی از دانشگاه علوم پزشکی همدان و دانشگاه شهید چمران اهواز، تحقیقی را به انجام رسانده‌اند که در آن رابطۀ بین شخصیت پویا و ایجاد شبکۀ ارتباطی و میانجی‌گری خشنودی شغلی در پرستاران مورد ارزیابی علمی قرار گرفته است.

جامعۀ آماری مدنظر این پژوهش، تمام پرستاران شاغل در بیمارستان­‌های دولتی شهر همدان بوده‌اند که از میان آن‌ها، 300 نفر به‌طور تصادفی انتخاب‌شده و وارد مطالعه شدند. این افراد با استفاده از پرسشنامه به سؤالات محققین پاسخ دادند و در نهایت نیز، داده‌های به‌دست‌آمده با روش‌های آماری، تجزیه‌ و تحلیل گردید.

نتایج به‌دست‌آمده، نشان می‌دهد که بین شخصیت پویا با خشنودی شغلی و ایجاد شبکۀ ارتباطی، رابطۀ مثبت و معنی­‌داری وجود دارد. بر اساس این یافته­‌ها، خشنودی شغلی، رابطۀ بین شخصیت پویا با ایجاد شبکۀ ارتباطی را میانجی‌گری می­‌کند.

بهنام محمدی، کارشناس ارشد روانشناسی صنعتی و سازمانی دانشگاه شهید چمران اهواز و نویسنده مسئول مقاله برگرفته از این پژوهش می‌گوید: «براساس یافته‌های ما، متغیرهای نگرشی همچون خشنودی شغلی می­‌توانند همانند متغیرهای انگیزشی، بر فعال بودن در محیط کار و انجام فعالیت­‌هایی همچون ایجاد شبکۀ ارتباطی تأثیرگذار باشند. بر این اساس، در صورت بالا بودن خشنودی شغلی، فرد پویا هرچه بیشتر درگیر فعالیت­‌هایی همچون ایجاد شبکۀ ارتباطی از طریق جستجوی اطلاعات می‌شود».

این محقق و همکارانش اعتقاد دارند: «نتایج این پژوهش درزمینۀ نقش خشنودی به­ عنوان میانجی و همچنین کارکردهای شخصیت پویا و شبکه­‌های ارتباطی در محیط کاری، نتایج مهمی برای سازمان­ها در بر دارد. این مطالعه چارچوب مشخصی فراهم می­‌کند تا درک ما از پیچیدگی فرایند ایجاد شبکۀ ارتباطی و پویایی افزایش یابد و به شناسایی شیوه­‌ها و مداخله­‌هایی کمک کند که روند ایجاد شبکه­‌های ارتباطی و بروز پویایی را تسهیل می­‌کنند که درنهایت، به نتایج مثبتی برای پرستاران منجر می­‌شوند».

با توجه به دیدگاه تعامل­‌گرایی که بیان می­‌کند تأثیر و تعامل فرد و محیط دوطرفه است و چنانچه محیط بر فرد تأثیر بگذارد، فرد هم می­‌تواند بر محیط تأثیرگذار باشد و آن را در راستای اهداف تعیین­ شده تغییر دهد، مجریان این پژوهش پیشنهاد می‌دهند: «سرپرستان بخش­‌های بیمارستانی می­‌توانند این باور را در پرستاران به وجود آورند که عامل اصلی در نتایج کاری‌شان، خود آن‌ها هستند و با داشتن شخصیت پویا و تلاش در راستای ایجاد شبکۀ ارتباطی می­‌توانند برای کاهش خطاهای کاری، جلوگیری از خستگی شغلی، کاهش نارضایتی و افزایش بهره­‌وری شغلی حرکت کنند».

سلب مسئولیت :مطالب و مقالات صرفا جنبه آموزشی دارد و برای استفاده از آن لازم است با پزشک مربوطه مشورت کنید.