مجله درمان سرا

حق بیمه کارگران حداقل بگیر سال 97 چقدر است

حق بیمه کارگران حداقل بگیر سال 97 چقدر است
بر اساس حداقل دستمزد تعیین شده کارگران برای سال ۹۷ مبلغ کل بیمه معادل ۳۶۷ هزار و ۲۱۷تومان خواهد بود که سهم کارگر معادل ۸۵ هزار و ۶۸۴تومان است.

بر اساس حداقل دستمزد تعیین شده کارگران برای سال 97 مبلغ کل بیمه معادل 367 هزار و 217تومان خواهد بود که سهم کارگر معادل 85 هزار و 684تومان است.

در اواخر اسفند ماه سال 96 شرکای اجتماعی ( دولت، نمایندگان کارگران و نمایندگان کارفرمایان) چندین جلسه متعدد برای تعیین دستمزد 97 کارگران برگزار کردند تا حداقل دستمزد 97 کارگران تعیین شود،

امادر نهایت این جلسه طولانی و تنها میزان عدد و رقم حداقل دستمزد کارگران تعین شد و میزان افزایش سایر سطوح مزدی به سال 97 موکول شد و 28 اسفند ماه96 نیز میزان افزایش حداقل مزد کارگران با 19.8درصد افزایش تعیین شد و به رقم یک میلیون و115 هزار تومان رسید. با اجرای افزایش 19.8درصدی،دستمزد کارگران با 189هزار تومان افزایش به یک‌میلیون و 115هزار تومان در سال 97 رسید.

با توجه به اینکه کل حق بیمه 30درصد حقوق بوده و 23درصد از آن سهم کارفرما و هفت درصد نیز سهم کارگر است، بر این اساس مبلغ کل بیمه برای سال 1397معاد367 هزار و217 تومان تعیین شده که به این ترتیب سهم کارفرما 288 هزار ‌و 533 تومان و سهم کارگر معادل 85 هزار و 684 تومان است.

سلب مسئولیت :مطالب و مقالات صرفا جنبه آموزشی دارد و برای استفاده از آن لازم است با پزشک مربوطه مشورت کنید.